دفتر مرکزی :

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۳۳، پلاک ۲۴

کدپستی: ۵۴۳۱۴۱۵۱۶۶ تلفن : ۸۸۷۸۱۰۸۸ و۸۸۷۸۱۰۸۶-(۰۲۱)

فکس :۸۸۶۷۵۳۰۵(۰۲۱)

ایمیل:  Info@FardFilter.com