شیرهای Diaphragm  و Solenoid

این شیرها برای عملکرد مؤثر سیستم فیلتراسیون با هم کار می کنند. اگر بعضی از شیرها درست عمل نکنند، بر تمام سیستم تاثیر خواهد گذاشت. کایزر رنج وسیعی از شیرها (¾  تا ۳ اینچ) را از تولید کنندگان فراوانی تهیه کرده تا تمام نیازهای مشتریان را برآورده نماید.

مزایا

  • طول عمر بالا
  • کاهش هوای مصرفی
  • قابلیت عملکرد صحیح برای بیش از یک میلیون پالس
  • شیرهای نیترایلی (Nitrile diaphragm)، مخصوص دمای کاری تا ۹۰ درجه سانتی گراد
  • شیرهای Viton مخصوص دمای کاری تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد
  • انواع شیرها با پوشش های خاص برای شرایط کاری بسیار خورنده
  • این شیرها برای کاربردهای حجم زیاد/فشار پایین نیز قابل استفاده است
  • اتصالات مختلف از جمله:  Thread/dresser nut/ flange/ slide sea

توضیه های فنی:

  • بازه زمانی پالس بین ۵۰-۵۰۰ms باشد.
  • پیشنهاد می شود حداقل زمان بین هر پالس ۱ دقیقه و یا بیشتر باشد.

English :This page is also available in